Hidro-membrana termo-impermeable

En envasos d’1 litre, 5 lts, ​​10 lts i 20 litres.

RENDIMENT (mínim 2-3 mm. de gruix): 3-4 litres/m2.
SUBMINISTRAMENT: colors blanc, gris o teula.

Categoria: